Akawatte?

Wie zijn wij?

Akabe is een de afkorting voor “Anders KAn BEst”, iedereen hoort erbij! Akabe is een afdeling binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen voor personen met een beperking, zowel mentaal als fysiek. Onze groep richt zich specifiek tot de begeleiding van personen met een licht tot matig mentale beperking, personen met een licht motorische beperking en tot personen met autisme van 6 tot 26 jaar. Op dit moment tellen we ongeveer 12 enthousiaste leiding en 50 leden. We zijn gestart op 5 januari 2002 en zijn dus nog een relatief jonge groep.

Wat doen wij?

Op onze “vergaderingen”, zoals wij het noemen, spelen we de zotste spelletjes, gaan we op tocht, ravotten we in het bos, knutselen we sneeuwmannen of sjorren we kastelen… Verder gaan we jaarlijks op daguitstap, weekend en kamp. Gewoon zoals elke jeugdbeweging dus, alleen een beetje aangepast aan de noden van de leden.

Waar en Wanneer “vergaderen” wij?

Om de twee weken zaterdag, van 14u tot 17u, hebben we “vergadering”. Deze gaat door aan Dophei 1A, 2221 Pijpelheide. Wij delen ons lokaal met de Gidsen van Pijpelheide, die er zondag activiteit hebben. Grenzend aan ons lokaal hebben een gigantisch grasplein om op te ravotten, een klein maar fijn bos om in de bomen te klauteren en leuk speeltuintje om in te spelen.

foto akabe- en gidsenlokaal