De takken

Een gewone Scoutsgroep verdeelt de leden volgens leeftijd, maar om in Akabe-sfeer te blijven: Anders KAn BEst. Wij pakken het anders aan. Rekening houdend met een heleboel factoren, proberen we de leden in de tak te zetten waar hij/zij het beste in past. We kijken onder andere naar de leefwereld, interesses, zelfstandigheid, leeftijd… Zo hebben we ook voor elke tak een aparte Takvisie opgesteld. Deze kan je terugvinden als je doorklikt naar de desbetreffende tak. Bij de start van elk scoutsjaar beslist de leidingploeg welke leden over mogen gaan naar de volgende tak.

Door op deze specifieke manier de takken te verdelen, kunnen we de activiteiten het best aanpassen aan de leefwereld, interesses en sterktes van de leden. Wij geloven dat iedereen zich zo het best kan amuseren!!!

Klik op de foto om de takvisie te lezen en meer te weten te komen over jullie fantastische leiding!

Leiding

Kapoenen

Kapoenen

Kawellen

Kawellen

Jong-Givers

Jong-Givers

Givers

Givers

Groepsleiding

Cathalina
JeroenSilvia