Individuele steekkaart

Sinds vorig scoutsjaar werken we niet meermet onze eigen medische fiche (gekend van de huisbezoeken). We zullen enkel nog werken met de groepsadministratie van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Het is de bedoeling dat alle online steekkaarten zo snel mogelijk gecontroleerd of ingevuld worden! Hieronder kan je een documentje openen waar stap voor stap wordt uitgelegd hoe je als ouder te werk gaat.

Handleiding Individuele Steekkaart

We willen vragen om de contactgegevens zeker te controleren of aan te vullen. De individuele steekkaart zal helemaal ingevuld/gecontroleerd moeten worden, vergeet hierbij zeker de “aanvullende info bij akabe” niet.

Bij het aanmelden zal je zien dat je ook kunt kiezen om de nieuwe bètaversie uit te testen. Hier hebben we nog geen handleiding voor, maar probeer het gerust een keer uit. Bij “Profiel” kun je persoonlijke gegevens en contactgegevens controleren en aanvullen. De individuele steekkaart kan je links boven openen. Vervolgens alle (ook lege) grijze vakjes open klikken om info te kunnen invullen.

Voor leden die medicatie nemen:
Leiding van een jeugdbeweging zijn geen dokters/verplegers en we mogen dus niet zomaar medicatie toedienen op weekends en kampen. Als je kind medicatie neemt vragen we om een doktersattest OF medicijnattest dat je zelf kan invullen als ouder.

  • Doktersattest: Ga je één van de komende weken nog naar de dokter? Neem dan het doktersattest in bijlage mee en laat dit invullen.
  • Medicijnattest: Het medicijnattest is een formulier dat je zelf kan invullen en handtekenen als ouder. Het is de bedoeling dat je voor elke soort medicatie een ander formulier invult.

De attesten mogen afgegeven worden:

  • Op huisbezoek
  • Bij aankomst vrijdagavond (in het geval van het Weekend)
  • Bij het afgeven van de valiezen of bij vertrek (in geval van het Kamp)

Bij vragen of problemen: groepsleiding@akabe-albatros.be