Lidgeld

Lidgeld

Lid zijn van onze groep is niet gratis. We vragen 50€. Van dit bedrag is er 33€ voor het Verbond (Scouts & Gidsen Vlaanderen), zo zijn we verzekerd tijdens onze spetterende activiteiten.

De rest van dit bedrag, 17€ is werkingsgeld voor het hele Albatros-jaar. We gebruiken het voor een 4-uurtje tijdens onze activiteiten, nieuw supercool spelmateriaal, enzovoort.

Daguitstappen, weekends en het kampen zijn in dit bedrag niet meegerekend.

Kan het voor Minder?

Scouting op maat, voor velen onder jullie zal het een ongekend begrip zijn. Vandaar dit woordje uitleg…

Via Scouting op Maat ondersteunt Scouts en Gidsen Vlaanderen iedereen voor wie de kostprijs een drempel vormt om deel te kunnen nemen aan het spel van scouting.

Om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen betalen wij als groep € 32.00 lidgeld per lid. Dit bedrag zorgt ervoor dat je
verzekerd bent, dat onze groep administratief en juridisch ondersteund wordt,… en zo kunnen we nog wel enkele zaken vermelden.

Door Scouting op Maat kan je beroep doen op het verminderd lidgeld. Wie het financieel moeilijk heeft kan zo de helft van het lidgeld besparen.

Hoe? Door er gewoon iemand van de groepsleiding (Loena, Jeroen of Dina) over aan te spreken. Geen sociaal of financieel onderzoek, we zijn de belastingen niet, enkel een vlotte babbel waaruit wij kunnen afleiden dat een toewijzing van het verminderde lidgeld nuttig besteed is. Zij beslissen dan zonder tussenkomst van derden over het al dan niet toekennen van het verminderde lidgeld.

Naast het lidgeld komen er natuurlijk nog kosten kijken bij een scoutsjaar (kamp, weekend, daguitstap). Ook hier kan Scouting op Maat voor een deel tussenkomen. Binnen scouting werd namelijk een solidariteitsfonds opgericht, ook wel “Fonds op Maat” genoemd. Dit fonds moet er voor zorgen dat scouting toegankelijk is en blijft voor alle jongeren, ook voor diegene met een mindere financiële draagkracht. Scouts en Gidsen Vlaanderen komt dan voor maximum een derde van de totale prijs tussen, de groepskas komt voor nog een derde tussen en jij betaalt slechts het laatste derde van de totale prijs.

Hoe? Weeral door er gewoon iemand van de groepsleiding (Loena, Jeroen of Dina) over aan te spreken. Zij kunnen dan een aanvraagformulier invullen en mailen naar Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Samengevat: Samen vinden we steeds een oplossing.

Verder kan je bij de groepsleiding ook terecht voor betalingsbewijzen (inschrijvingsgeld, kamp en weekend) en voor deelname bewijzen (kamp en weekend).

Laatste weetje, inwoners van de gemeente Heist-Op-Den-Berg kunnen ook gebruik maken van de vrijetijdskaart.

Scouts groetjes,      

De groepsleiding