Over ons

Wie zijn wij?

Akabe is een de afkorting voor “Anders KAn BEst”, iedereen hoort erbij! Akabe is een afdeling binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen voor personen met een beperking, zowel mentaal als fysiek. Onze groep richt zich specifiek tot de begeleiding van personen met een licht tot matig mentale beperking, personen met een licht motorische beperking en tot personen met autisme van 6 tot 26 jaar. Op dit moment tellen we ongeveer 10 enthousiaste leiding en 45 leden. We zijn gestart op 5 januari 2002 en zijn dus nog een relatief jonge groep.

Wat doen wij?

Op onze “vergaderingen”, zoals wij het noemen, spelen we de zotste spelletjes, gaan we op tocht, ravotten we in het bos, knutselen we sneeuwmannen of sjorren we kastelen… Verder gaan we jaarlijks op daguitstap, weekend en kamp. Gewoon zoals elke jeugdbeweging dus, alleen een beetje aangepast aan de noden van de leden.

Waar en Wanneer “vergaderen” wij?

Om de twee weken zaterdag, van 14u tot 17u, hebben we “vergadering”. Deze gaat door aan Dophei 1A, 2221 Pijpelheide. Wij delen ons lokaal met de Gidsen van Pijpelheide, die er zondag activiteit hebben. Grenzend aan ons lokaal hebben een gigantisch grasplein om op te ravotten, een klein maar fijn bos om in de bomen te klauteren en leuk speeltuintje om in te spelen.

Hoe is Akabe Albatros ontstaan?

Op 5 januari 2002 was de eerste AKABE-vergadering een feit! We waren die dag met 9 leden en 11 enthousiaste leiders. Ondertussen is er héél veel gebeurd. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen. Tussendoor vind je allerlei foto’s van de afgelopen jaren!

Onstaan foto 1

Het begon allemaal zo ergens rond september 2001. Koen en Nico, twee leiders van de jongensscouts van Pijpelheide, stopten als leider, maar beiden hadden nog geen zin om de scouts definitief de rug toe te keren…

Zo ontstond bij hen het idee om een scoutsgroep voor jongeren met een handicap (of kortweg een AKABE-groep) op te richten. AKABE staat voor “Anders KAn BEst”. Het was een droom van hen waar ze al enkele
Onstaan foto 2
jaren mee worstelden en het werd tijd om de theorie in de praktijk om te zetten. In onze regio waren immers tot dan toe dergelijke groepen zeer schaars. De
dichtstbijzijnde groepen waren Geel, Heverlee, Duffel en Diest, toch al gauw 30 km hiervandaan.

Voor hun idee bleek veel enthousiasme te zijn. Er waren nog enkele andere oud-leiding van de jongensscouts die dit wel zagen zitten. Zo ontstond er uiteindelijk een enthousiaste ploeg van 9 leiding.

Onstaan foto 1

Weer een nieuwe stap in het AKABE-verhaal was de naam voor deze groep. Er kwamen allerhande voorstellen: het ene al wat serieuzer dan het ander… Er werd gebrainstormd over allerlei namen en uiteindelijk kwamen er 6 uit de bus. Er werd een stemronde gehouden waarbij per ronde een naam moest weggestemd worden. Zo had onze groep evengoed zo kunnen noemen: De Link, Averechts (afkorting voor: AndersValiden hebben ook RECHT op Spel, vergezocht he?), Akastomp (want een AKABE-groep is een mengeling van leden).

Onstaan foto 2

Maar er ontstond al snel eensgezindheid over de huidige naam: AKABE Albatros. De Albatros is een unieke vogel: hij kan zeer goed vliegen maar het landen lukt hem niet zo goed.

Op 27 oktober 2001 werden dan maar liefst 1100 ballonnen omhoog gehangen in heel Pijpelheide. Iedereen moest op de hoogte worden gebracht over de nieuwe aanwinst in Pijpelheide! Mond-op-mond-reclame is immers de beste reclame. Onze AKABE-groep was geboren…

Enkele weken later was er ook een sponsortocht. Op papier was de groep nu wel een feit, maar er was dringend nood aan geld! Daarom dus de sponsortocht: van Mol
(thuishaven van een deel van de leidingsploeg) naar Pijpelheide en weer terug naar Mol: welgeteld 95 km heeft de leidingsploeg van toen gefietst per tandem om geld in te zamelen.

Onstaan foto 1

Zo komen we aan op de eerste vergadering op die 5e januari. Ondertussen was de leidingsploeg al gegroeid tot 11. Die dag was wel speciaal: voor de leiding waren de verwachtingen immers hoog gespannen. Er waren 9 leden komen opdagen! Sommige van hen zijn zelfs vandaag de dag nog steeds bij AKABE!

Onstaan foto 2

AKABE bleek een succesverhaal te zijn. Zo werd onze groep steeds groter en groter. Tegen de zomer van 2002 hadden we al 18 leden om mee op kamp te nemen in ‘De Kluis’ in Sint-Joris-Weert. Jawel, je leest het goed: het drievoud van onze start! Weer een jaar later telden we bijna 30 leden op kamp in Mormont (Houffalize).

Jammer maar helaas: leiding die er al van in het begin bij was, begon de groep stilletjes aan te verlaten. Opvolging werd dus een noodzaak! Maar ook hier was
‘mond- op-mond-reclame’ de beste methode. Tot op vandaag komt de meeste leiding steeds “via-via” terecht in onze leidingsploeg. Sommigen wagen echter ook de stap zonder iemand te kennen in onze groep. Leiding vinden is en blijft steeds een uitdagende opdracht voor ons (zoals voor elke AKABE-groep): het merendeel van onze leden kan immers geen leiding worden.

Onstaan foto 1

De aangroei van leden zorgde er ook voor dat we niet langer meer in één tak konden werken. Na het kamp in de Ardennen werd begonnen met het indelen van de leden in 2 groepen met als originele namen: Tak 1 en Tak 2. Het was wel wennen in begin. Gingen we nu niet een beetje vervreemden van elkaar? Ieder in zijn eigen groepje? Na geruime tijd was iedereen het er over eens: de voordelen werden groter dan de nadelen. Het jaar erop werd er zelfs een derde tak opgericht. Vanaf nu werden er wel namen toegekend aan de takken: de Welpen, de Jong-Givers en de Givers.

Onstaan foto 2

Ondertussen werd er ook op de lange termijn gedacht. We hebben lange tijd mogen genieten van de gastvrijheid van de jongensscouts: zij stelden hun lokaal ter
beschikking aan ons, maar het verlangen naar een eigen lokaal werd groter en groter. De Gidsen hadden al geruime tijd plannen voor een nieuwbouw. Dit was een unieke kans voor AKABE! Samen stonden we sterker dan alleen. De plannen kwamen ineens in een stroomversnelling.

Op zaterdag 5 november 2005 werd het lokaal officieel geopend! AKABE bestond nog geen 4 jaar en het had al een eigen fonkelnieuw lokaal!

2012 was een echt feestjaar voor Jos de Albatros en al zijn vrienden van het Pijpelbos want oze AKABE vierde zijn tienjarig bestaan.Tijdens het legendarische feestweekend begin mei hingen we heel het dorp weer vol met ballonnen en organiseerden we een heuse rolstoelrace. In het lokaal werd de geschiedenis van onze groep tentoongesteld en kon je leuke filmpjes bekijken. We sloten het scoutsjaar af met een bonte avond en een een prachtig kampvuur. Ook vijf jaar later werd er goed gefeest voor het vijftienjarig bestaan van Akabe Albatros. Met een groot teerfeest werden leiding, leden, ouders, oud-leiding, oud-leden en sympathisanten herenigd om gezellig bij te praten, lekker te eten en te feesten tot diep in de nacht.

Ondertussen groeide onze groep steeds meer en meer, waardoor het wat krap werd in ons lokaal . Daarom werd er beslist om bij te bouwen. De plannen werden opgemaakt, de bouwaanvraag werd goedgekeurd en in augustus 2019 zijn de werken voor de bijbouw gestart. We bouwen een nieuwe grote speelruimte, een snoezelruimte, een leidingslokaal en een groot materiaalkot. 

AKABE Albatros was in al die tijd een hechte familie waar iedereen heel close met elkaar is geweest. Af en toe zijn er natuurlijk wel eens strubbelingen, maar is dat niet overal zo? Den Albatros is in de eerste plaats een vriendengroep, een warm nest. Een dik deken dat je warm houdt, of het nu koude of warme dagen zijn. AKABE Albatros moet uit je hart komen. Dat was in het begin zo en dat zal hopelijk altijd zo blijven…