Takken

Een gewone Scoutsgroep verdeelt de leden volgens leeftijd, maar om in Akabe-sfeer te blijven: Anders KAn BEst. Wij pakken het anders aan. Rekening houdend met een heleboel factoren, proberen we de leden in de tak te zetten waar hij/zij het beste in past. We kijken onder andere naar de leefwereld, interesses, zelfstandigheid, leeftijd… Bij de start van elk scoutsjaar beslist de leidingploeg welke leden over mogen gaan naar de volgende tak.

Door op deze specifieke manier de takken te verdelen, kunnen we de activiteiten het best aanpassen aan de leefwereld, interesses en sterktes van de leden. Wij geloven dat iedereen zich zo het best kan amuseren!