Wachtlijst

Een wachtlijst?

Sinds september 2015 werken wij met een wachtlijst voor nieuwe leden. We willen er wel meteen bij vertellen dat dit geen definitieve ledenstop is.

Waarom?

De afgelopen jaren kregen we (en krijgen nog steeds) vele vragen van kinderen en jongeren die graag zouden kennis maken met onze jeugdbeweging. We hebben er voor gekozen om voorzichtig te zijn met het toelaten van nieuwe leden in onze jeugdvereniging. We willen namelijk blijven garanderen dat alle leden de aandacht en zorgen krijgen die ze verdienen. Hiervoor moeten we de grenzen van onze groep en de leidingsploeg respecteren. De leidgingsploeg is momenteel te klein om alle aanvragen van nieuwe leden te aanvaarden.

Hoe werkt de lijst?

Wij delen onze leden op in drie takken (groepen) en dit op basis van hun mogelijkheden, interesses, leefwereld… . Leeftijd is dus niet de doorslaggevende factor bij onze takindeling, al kan dit wel een richtlijn zijn. We zullen regelmatig per tak bekijken of er nog extra kinderen/jongeren kunnen komen mee spelen. Omdat we dit per tak bekijken, kan het dus zijn dat we sommige kinderen vlugger kunnen helpen dan anderen.

Welke minimumleeftijd is er voor de lijst?

Vanaf 4 jaar kunnen nieuwe leden op de wachtlijst komen. Om effectief te kunnen starten is er vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen bepaald dat een lid 6 jaar moet zijn. Dit wil zeggen dat als er bijvoorbeeld plaats is bij de jongste tak, maar je zoon/dochter is nog maar 5 jaar, dan kan hij/zij nog niet starten. In deze situatie krijgt een kind dat wel oud genoeg is voorrang, ook al staat dat kind lager op de wachtlijst. Wanneer jouw zoon/dochter dan de leeftijd van 6 jaar bereikt, is dat geen garantie om te kunnen starten. Er zal altijd eerst gekeken worden of er plaats is in een tak.

Welke maximumleeftijd is er voor de lijst?

Akabe Albatros is een jeugdbeweging en dat willen we ook graag blijven. Jongeren kunnen tot hun 26ste lid blijven bij ons, maar inschrijven moet wel voor hun 18de.

Krijgen broers en zussen voorrang?

Nee, broers en zussen krijgen geen voorrang.

Stel dat het nog niet zeker is dat broer(s)/zus(sen) willen starten bij onze Akabe, dan raden we aan om ze voor de veiligheid al op de wachtlijst te zetten. Zo kunnen ze, tegen dat er plaats is voor hen, toch starten als ze dan willen. Willen ze toch niet starten, geen enkel probleem.

Zijn er andere manieren om voorrang te krijgen?

Neen. Er is geen manier om voorrang te krijgen. Ook oud-leden die terug willen aansluiten, krijgen geen voorrang.

Hoe kom ik op de lijst?

Een inschrijving op de wachtlijst gebeurd via dit formulier: https://forms.gle/Kyq5YynDdzg2ueHw6 

Wat als ik op de lijst sta?

De leiding zal regelmatig samen zitten om te kijken of er nog extra kinderen/jongeren kunnen aansluiten in een tak. Als dat het geval is, zullen we op de wachtlijst kijken of er tussen de eerste vijf kinderen/jongeren iemand is die zich thuis zou kunnen voelen in die tak. We zullen jouw zoon/dochter dan uitnodigen om een paar keer komen mee te spelen bij die tak. Hij/zij kan dan kijken of het leuk is bij ons en ook voor leiding is het een eerste kennismaking. Er rest ons dan nog maar één ding. We maken de inschrijving volledig in orde en de vele Akabe-avonturen staan al te wachten!

Hoe lang moet ik op wachtlijst staan?

Hier kan geen éénduidig antwoord op gegeven worden. Sommige kinderen zullen minder lang moeten wachten dan andere. Sommige kinderen/jongeren staan momenteel bijna twee jaar op de wachtlijst.

Een andere vrijetijdsbesteding?

Wij vinden het natuurlijk het belangrijkste dat elk kind en elke jongere een leuke vrijetijdsbesteding heeft en wachten is natuurlijk niet leuk… Daarom willen wij jullie laten weten dat er verschillende Akabe-groepen in Vlaanderen te vinden zijn. Op de site van Scouts & Gidsen Vlaanderen vind je een handig hulpmiddeltje om Akabe-groepen bij jou in de buurt te zoeken (https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepen-zoeker). Misschien kun je eens informeren of zij nog plaats hebben voor nieuwe leden? Of een G-sportclub of andere vereniging in de buurt (https://www.gsportvlaanderen.be/)?

Inschrijven op onze wachtlijst is uiteraard vrijblijvend. We zouden wel willen vragen om even te laten weten als jullie na een tijdje geen interesse meer zouden hebben, omdat er bijvoorbeeld een andere vrijetijdsbesteding gevonden is.

Nog vragen?

Voor alle vragen i.v.m. de wachtlijst kun je bij de groepsleiding terecht: groepsleiding@akabe-albatros.be

Samenvatting in een flowchart: